Kezdőlap > Műszaki Informatika > Záróvizsga > Hálózati és számítógépes ismeretek (BSc)

 

Hálózati és számítógépes ismeretek záróvizsga kérdések. (BSc, 2012.okt. 15-én módosítva)(MÁR NINCS ÉRVÉNYBEN!!!)

 

1

a) Ismertesse a számítógép hálózatok célját és felosztását kiterjedés valamint topológiái szerint. Határozza meg a használatos fogalmakat  (hálózat, alhálózat, IMP, host).

b) Ismertesse a rendszerhívások típusait, mutassa be a rendszerhívás lépéseit.

 

2

a)  Ismertesse az OSI modellt (referencia és hivatkozási modell, rétegek feladata, fogalmak [PDU, SDU, SAP]).

b) Ismertesse a RISC és CISC architektúrák jellemzőit, a különbségeket, az egyes architektúrák előnyeit, hátrányait valamint adjon pár CPU példát az egyes architektúrákra.

 

3

a) Ismertesse a többszörös hozzáférési technológiákat (FDMA, TDMA, CDMA, WDMA)

b) Ismertesse az operációs rendszerek holtpont kezelési stratégiáit. Adjon példát a bankár algoritmusra.

 

4

a) Ismertesse az információátvitelben használatos kábelek (fém) tulajdonságait, osztályozását a felhasználói szempontok szerint.

b) Ismertessen az operációs rendszer által használható ütemezési módszereket. Tekintse át őket és hasonlítsa össze őket különböző tulajdonságok alapján, pl áthaladási sebesség, várakozási idő, stb.

 

5

a) Ismertesse az optikai adatátvitel módszereit és az optikai kábelek jellemzőit.

(Lézeres szabadtéri, optikai kábel.)

b) Mi a számítógép tervezés ár-sebesség kompromisszuma? Mitől lesz egy számítógép gyorsabb, miért jelent ez általában áremelkedést? (cpu, memória, buszrendszer, háttértárak)

 

6

a) Ismertesse a rádiós és műholdas rendszerek jellemzőit. (Pozició, adatátviteli sebesség, késleltetés).

b) Ismertesse a szegmentálásos memóriakezelést és hasonlítsa össze a lapcseréléses memóriakezeléssel

 

7

a) Ismertesse a fizikai csatorna jellemzőit, az adatátviteli sebesség elméleti korlátait.

b) Ismertesse a lapcseréléses memóriakezelést, a stratégiákat, eljárásokat, problémákat és megoldásokat, ide értve az alábbi fogalmakat: laphiba és kezelése, TLB, inverted laptábla, fizikai és logikai címtér kapcsolata, lapméret megállapítása, Belady anomália, trashing, stb.

 

8

a) Ismertesse a digitális jelek vonali kódolásának elveit, mutassa be példákon. (Alapsávú AM, PE, AM, FM, Fázismoduláció).

b) Ismertesse az utasításszintű és processzorszintű párhuzamosítás jellemzőit.  Ismertesse az elágazásjövendölés jelentőségét, a lehetséges stratégiákat

 

9

a) Hibajelző és hibajavító eljárások az adatátvitelben. (Paritás, ellenörző összeg, CRC)

b) Ismertesse röviden a lapcseréléses memóriakezelést és részletesen mutassa be az alábbi lapcserélési eljárásokat: optimális, NRU, LRU, FIFO, second-chance.

 

10

a) Ismertesse a legfontosabb forgalomirányítási elveket, megoldásokat.

Mutassa be részletesen két számítógép kommunikációjának folyamatát azonos alhálózat és különböző alhálózat esetében.

b) Ismertesse Input/Output lehetséges módszereit az operációs rendszerekben és részletesen mutassa be a DMA működését.

 

11

a) IEEE802.x szabványok. Ütközéskezelés.

b) Ismertesse a processzusok kommunikációjára használható módszereket. Ismertesse a problémákat, pl. kölcsönös kizárás és megoldásokat.

 

12

a) Mutassa be a legelterjedtebb Internet hozzáférési módszereket!

b) Ismertesse a számítógép generációk fejlődését, az egyes generációk fő jellemzőit, a Neumann-elv pontjait. Ismertesse a számítógépek osztályait, méretük és teljesítményük szerint. Adja meg az egyes osztályok jellemzőit.

 

 

13

a) Ismertesse a mobiltelefon hálózatok adatátviteli lehetőségeit,  rendszertechnikáját és felépítését (GSM, UMTS, HSPA, LTE, Access point, címzés).

b) Ismertesse a fordítás és értelmezés menetét, különbségeit, a nyelvi szintek jelentőségét. Hogy jelenik meg az értelmezés a CPU-ban? Ismertesse a számítógép architektúra absztrakt szintjeit, a szintek feladatát.

 

14

a) Ismertesse a TCP/IP protokoll jellemzőit és az IP címzési rendszert.

b) Ismertesse az eljárások, korutinok, csapdák és megszakítások működését.

 

15

a) Ismertesse a leggyakoribb INTERNET protokollokat. (ARP,RARP, ICMP,

DHCP, HTTP, FTP).

b) Ismertesse a teljesítménynövelés lehetőségeit, az egyes lehetőségek korlátait, a mai tervezési elvekben megjelenő teljesítménynövelési módszereket. (ciklusszám növelés, ciklushossz csökkentés, párhuzamosítás)

 

16

a) Ismertesse a Domain Name System felépítését, működését

b) Ismertesse a statikus és dinamikus memóriafoglalási stratégiákat és a hozzájuk köthető fogalmakat: külső és belső töredezettség, szabad és foglalt helyek nyilvántartása, stb.

 

17

a) Ismertesse a számítógéphálózatok alapvető aktív eszközeit (repeater, hub,  switch,  gateway, router) és mutassa be a redundáns hálózatok kialakítási módszereit.

b) Milyen gyorsítási lehetőségeket alkalmazhatunk a mikroarchitektúra szinten? (Mic-1, Mic-2, Mic-3) Milyen hatással van ez a mikroprogramra?

 

18

a) Ismertesse a következő két alkalmazás szintű protokollt, módszerét és technológiáját: az e-mail küldés elemei, SNMP protokoll.

b) Ismertesse a különböző memóriatípusok jellemzőit, az SRAM-ok és DRAM-ok működési elvét, tipikus felhasználásukat. Milyen elven működnek a gyorsítótárak?

 

19

a) Ismertesse a statikus és dinamikus routing megoldásait, ide értve a következő fogalmakat: RIP, OSPF, spanning tree, stb.

b) A tranzisztorok mely tulajdonsága teszi őket alkalmassá arra, hogy a számítógépek elemi komponensei lehessenek. Mik az elemi kapuk, mi a Boole-algebra? Mi az áramköri ekvivalencia?

 

20

a) Ismertesse a szerverek jellemző tulajdonságait. (Felügyelet, hiba javítás, hiba előrejelzés, magas rendelkezésre állás, hibatűrés).

b) Ismertesse a sínek feladatát,  (ISA, eISA, PCI, PCIe, USB), Szinkron és Aszinkron sínek jellemzői, Sinütemezések típusai.

 

21

a) Ismertesse az alhálózatok kialakítását (célok, módszerek, CIDR, VLSM…) Ismertesse az IPv4 címek elfogyásának átmeneti és végleges megoldásait (NAT, PAT, alagutazás, IPv6)

b) Ismertesse a mikroarchitektúra szint feladatait. Mi az adatút, mi irányítja a működését? Mik a mikroutasítások? Mely regiszterekkel kommunikál a memóriával az adatút?

 

22

 a) Ismertesse a klasszikus titkosítás elveit és néhány módszerét, megvalósítását. Ismertesse a szimmetrikus kulcsú titkosítási eljárások jellemzőit.

b) Mi a MAL (Micro Assembly Language), mire és hogyan használjuk ezt a nyelvet?

 

23

a) Ismertesse egy informatikai központ lehetséges veszélyforrásait, és a védelem módszereit, a biztonság alappilléreit.

b) Ismertesse a memória foglalási stratégiákat. Hasonlítsa össze őket. Ismertesse a szegmentálásos virtuális memória kezelést. Hasonlítsa össze a lapozásos virtuális memória kezeléssel

 

24

a) Ismertesse a nyílt kulcsú titkosítási rendszerek elveit, és ismertesse az RSA  algoritmus működését.

b) Ismertesse a merev lemezekről való olvasás problémáit, fej pozicionálási stratégiáit. Ismertesse a RAID technikákat és hasonlítsa össze őket.

 

25

a) Ismertesse a vezeték nélküli hálózatok sajátosságait, típusait, megoldásait! (WLAN, Bluetooth, Infra, rádiós jelenségek, biztonság…)

b) Ismertesse a multi-programozás lényegét, processzusok állapotait és modelljeit, illetve hasonlítsa össze a processzusokat és szálakat.

 

Hálózati és számítógépes ismeretek záróvizsga kérdések.  (BSc, régi)

 

1.         a) Ismertesse a számítógéphálózatok felosztását kiterjedés és topológiái szerint. Határozza meg a használatos fogalmakat. (Hálózat, alhálózat, IMP, host).

            b) Ismertesse a nyílt kulcsú rendszerek elveit.

 

2.         a) Ismertesse az OSI modellt (referencia és hivatkozási modell).

b) Ismertesse a RISC és CISC architektúrák jellemzőit, a különbségeket, az egyes architektúrák előnyeit, hátrányait valamint adjon pár CPU példát az egyes architektúrákra.

 

3.         a) Ismertesse a vonalkapcsolás, üzenetkapcsolás, csomagkapcsolás tulajdonságait és idődiagramjait.

            b) Ismertesse az operációs rendszerek holtpont kezelési stratégiáit.

 

4.         a) Ismertesse az informáciátvitelben használatos kábelek (fém) tulajdonságait, osztályozását a felhasználói szempontok szerint.

b) Ismertessen az operációs rendszer által használható ütemezési módszereket. Tekintse át őket és hasonlítsa össze őket.

 

5.         a) Ismertesse az optikai adatátvitel módszereit és az optikai kábelek jellemzőit.

(Lézeres szabadtéri, optikai kábel.)

b) Mi a számítógéptervezés ár-sebesség kompromisszuma?

 

6.         a) Ismertesse a rádiós és műholdas rendszerek jellemzőit. (Pozició, adatátviteli sebesség, késleltetés).

            b) Ismertesse a lapozásos virtuális memória kezelési stratégiákat, eljárásokat, problémákat és megoldásokat.

 

7.         a) Ismertesse a fizikai csatorna jellemzőit, az adatátviteli sebesség elméleti korlátait.

            b) Ismertesse a klasszikus titkosítás elveit és néhány módszerét, megvalósítását. Ismertesse a DES eljárást.

 

8.         a) Ismertesse a digitális jelek vonali kódolásának elveit, mutassa be példákon.

            (Alapsávú AM, PE, AM, FM, Fázismoduláció).

b) Ismertesse az utasításszintű és processzorszintű párhuzamosítás jellemzőit.  Ismertesse az elágazásjövendölés jelentőségét, a lehetséges stratégiákat.

 

9.         a) Hibajelző és hibajavító eljárások az adatátvitelben.

b) Ismertesse egy web lap megjelenítésének háttér lépéseit. Mi történik a web szerveren és a web kliensen? Milyen protokollt használnak? Ismertesse a HTML leíró nyelv alapelemeit, lényegét.


 

10.       a) ALOHA protokoll és javításának lehetőségei.

b) Ismertesse Input/Output lehetséges módszereit az operációs rendszerekben és részletesen mutassa be a DMA működését.

 

11.       a) IEEE802.x szabványok. Ütközéskezelés.

b) Ismertesse a processzusok kommunikációjára használható módszereket. Ismertesse a problémákat, pl. kölcsönös kizárás és megoldásokat.

 

12.       a) ATM hálózatok jellemzői. (Cella, virtuális áramkör, kapcsolók.)

b) Ismertesse a számítógép generációk fejlődését, az egyes generációk fő jellemzőit, a Neumann-elv pontjait. Ismertesse a számítógépek osztályait, méretük és teljesítményük szerint. Adja meg az egyes osztályok jellemzőit.

 

13.       a) Ismertesse a GSM hálózat adatátviteli lehetőségeit.

b) Ismertesse a fordítás és értelmezés menetét, különbségeit, a nyelvi szintek jelentőségét. Ismertesse a számítógép architektúra szintjeit, a szintek feladatát.

 

14.       a) Ismertesse a TCP/IP protokoll jellemzőit.

b) Ismertesse az eljárások, korutinok, csapdák és megszakítások működését.

 

15.       a) Ismertesse a leggyakoribb INTERNET protokollokat. (ARP,RARP, ICMP,

DHCP).

b) Ismertesse a teljesítménynövelés lehetőségeit, az egyes lehetőségek korlátait, a mai tervezési elvekben megjelenő teljesítménynövelési módszereket.

 

16.       a) Ismertesse a Domain Name System felépítését

            b) Ismertesse az információvédelem alapvető szabványát (BS 7799).

 

17.       a) Ismertesse a számítógéphálózatok alapvető aktív eszközeit. (Repeater, bridge, router, gateway).

            b) Ismertesse a kockázat elemzés alapvető módszereit.

 

18.       a) Ismertesse az e-mail küldésének és fogadásának protokolljait, módszerét és technológiáját

            b) Ismertesse a különböző memóriatípusok jellemzőit, az SRAM-ok és DRAM-ok működési elvét, tipikus felhasználásukat. Milyen elven működnek a gyorsítótárak?

 

19.       a) Ismertesse az SNMP protokollt és használatát.

b) A tranzisztorok mely tulajdonsága teszi őket alkalmassá arra, hogy a számítógépek elemi komponensei lehessenek. Mik az elemi kapuk, mi a Boole-algebra? Mi az áramköri ekvivalencia?


 

20.       a) Ismertesse a szerverek jellemző hardver tulajdonságait. (Felügyelet, hiba javítás, hiba előrejelzés).

b) Ismertesse a sínek feladatát,  (ISA, eISA, PCI, PCIe, USB), Szinkron és Aszinkron sínek jellemzői, Sinütemezések típusai.

 

21.       a) Magas rendelkezésre állású kiszolgálás megvalósítása (hibatűrő rendszerek, cluster technológia), alkalmazási korlátok .

b) Ismertesse a mikroarchitektúra szint feladatait. Mi az adatút, mi irányítja a működését? Mik a mikroutasítások? Mely regiszterekkel kommunikál a memóriával az adatút?

 

22.       a) Ismertesse egy  számítógéphálózat általános modelljét, és lehetséges behatolási pontokat.

b) Mi a MAL (Micro Assembly Language), mire és hogyan  használjuk ezt a nyelvet?

 

23.       a) Ismertesse egy informatikai központ lehetséges veszélyforrásait, és a védelem módszereit.

b) Ismertesse a memória foglalási stratégiákat. Hasonlítsa össze őket. Ismertesse a szegmentálásos virtuális memória kezelést. Hasonlítsa össze a lapozásos virtuális memória kezeléssel.

 

24.       a) Ismertesse a „hozzáférés-védelem” elveit. (Adatelem, ügynök, felhasználó azonosítás).

b) Ismertesse a merev lemezekről való olvasás problémáit, fej pozicionálási stratégiáit. Ismertesse a RAID technikákat és hasonlítsa össze őket.

 

25.       a) Ismertesse az informatikai beruházások lebonyolításának EU irányelveit. (EUROMETHOD).

b) Ismertesse a multi-programozás lényegét, processzusok állapotait és modelljeit, illetve hasonlítsa össze a processzusokat és szálakat.

 

::Kapcsolat:: Print